Użytkowanie baterii

O: Nie. Wystarczy standardowy czas ładowania. Dłuższe ładowanie nie zwiększa ilości zmagazynowanej energii.
O: Nie. Akumulatory Li-ion/Li-Poly nie posiadają efektu pamięci. Można je w każdej chwili ponownie naładować i rozładować.
O: Tak. Przy normalnym użytkowaniu generowane są niewielkie ilości ciepła. Aby uniknąć przegrzania, zaleca się używanie pakietu przy dobrym dostępie powietrza. W przypadku nadmiernego rozgrzania należy zaprzestać użytkowania.
O: Nie jest to zalecana praktyka, chyba że wyraźnie zaznaczono to w instrukcji obsługi.
O: Przeciętnie w pełni naładowany pakiet wystarcza na 6 do 12 miesięcy, zależnie od pojemności. Jednakże, aby uzyskać jak najlepszą wydajność, zaleca się ładować go co 40 do 90 dni, w zależności od pojemności.
O: Nie. Można spróbować przywrócić jego pojemność przez 2 lub 3 cykle kolejno pełnego naładowania i rozładowania.
O: Tak. Oprócz ładowania z portu USB komputera, do ładowania pakietu można wykorzystać dowolny zasilacz 5V (w tym samochodowy) o wystarczającej wydajności.
  Należy
  • 1. Przed włożeniem baterii zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.
  • 2. Zastosować odpowiedni rozmiar i typ baterii określonych przez producenta urządzenia. W odpowiedni sposób włożyć baterie do urządzenia, właściwie ustawiając bieguny (+) i (-).
  • 3. Wyjąć wszystkie zużyte baterie z urządzenia w tym samym czasie, a następnie wymienić je na nowe baterie tego samego rozmiaru i typu.
  • 4. Przechowywać baterie w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.
  • 5. Wyjąć baterie z urządzenia, jeśli nie będzie ono przez dłuższy czas używane.
  • 6. Utrzymywać powierzchnie baterii i styków oraz styków komory z bateriami w czystości, przecierając je czystą gumką do ołówka lub szorstką szmatką po każdej wymianie baterii.
  • 7. Baterie należy przechowywać z dala od dzieci. W razie połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Nie należy
  • 1. Wrzucać baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować.
  • 2. Próbować ładować baterii, jeśli nie zaznaczono, że jest to ładowalny akumulator.
  • 3. Używać równocześnie starych i nowych baterii ani baterii różnego rodzaju. Może to spowodować pęknięcie lub wyciek, a w konsekwencji obrażenia ciała bądź szkody materialne.
  • 4. Nosić luźnych baterii w kieszeni lub w portfelu z metalowymi przedmiotami jak np. monety, spinacze, spinki do włosów itd. Spowodują one zwarcie w baterii, powodujące podwyższoną temperaturę.

Akumulatory

  Należy
  • 1. Przed włożeniem akumulatorów zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.
  • 2. W odpowiedni sposób włożyć akumulatory do urządzenia, właściwie ustawiając bieguny (+) i (-).
  • 3. Zawsze całkowicie naładować akumulatory przed użyciem.
  • 4. Uzyskanie pełnej pojemności przez akumulatory nowe, lub nieużywane przez długi czas, wymaga zazwyczaj 3 cykli ładowania i rozładowania.
  • 5. Nagrzewanie się akumulatorów podczas ładowania i późniejsze stopniowe ochładzanie do temperatury pokojowej jest zjawiskiem normalnym.
  • 6. Przechowywać akumulatory w chłodnym i suchym miejscu.
  • 7. Wyjąć akumulatory z urządzenia, jeśli nie będzie ono przez dłuższy czas używane.
  • 8. Utrzymywać powierzchnie akumulatorów i styków oraz styków komory z akumulatorami w czystości, przecierając je czystą gumką do ołówka lub szorstką szmatką po każdej wymianie akumulatorów.
  • 9. Wymienić akumulatory, jeśli ich wydajność znacznie się zmniejszy.
  • 10. Przechowywać akumulatory z dala od dzieci. W razie połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Nie należy
  • 1. Ładować baterii innego typu, takich jak baterie alkaliczne, cynkowo-węglowe, litowe lub baterii innego, nieokreślonego rodzaju, ponieważ mogą spowodować nieszczelność lub pęknąć, powodując obrażenia ciała lub szkody.
  • 2. Ładować akumulatorów o różnych pojemnościach jednoczenie, z wyjątkiem sytuacji, gdy ładowarka jest wyposażona w indywidualne kanały ładowania.
  • 3. Ładować akumulatorów o różnych stopniach rozładowania (np. całkowicie i częściowo rozładowanych) jednocześnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy ładowarka jest wyposażona w indywidualne kanały ładowania.
  • 4. Przeładować bądź nadmiernie rozładować akumulatorów. Takie działanie zmniejszy okres eksploatacji akumulatorów.
  • 5. Nie należy używać w tym samym urządzeniu elektronicznym akumulatorów lub baterii różnych typów (np. NiMH, NiCd, alkalicznych, itp.), ani o różnych pojemnościach (np. 1300 mAh i 1600 mAh).
  • 6. Zwierać, palić, ani rozmontowywać akumulatorów.
  • 7. Wrzucać akumulatorów do ognia. Mogą pęknąć lub wyciec.
  • 8. Upuszczać ani powodować niepotrzebnych wstrząsów akumulatora.
  • 9. Nosić luźnych akumulatorów w kieszeni lub w portfelu z metalowymi przedmiotami jak np. monety, spinacze, spinki do włosów itd. Spowodują one zwarcie akumulatora powodujące podwyższoną temperaturę.

ReCyko+

  Należy
  • 1. Akumulatory nowej generacji są naładowane i przy ich niskim poziomie samorozładowania nie trzeba ich ładować przed pierwszym użyciem.
  • 2. Akumulatory nowej generacji są naładowane i przy ich niskim poziomie samorozładowania w każdej chwili są gotowe do użytku.
  • 3. Przed włożeniem akumulatorów dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
  • 4. Upewnić się, że akumulatory są prawidłowo włożone, a ich bieguny (+ i -) są dopasowane do polaryzacji urządzenia.
  • 5. Akumulatory nagrzewają się podczas ładowania, a po pełnym naładowaniu stopniowo ochładzają się do temperatury pokojowej.
  • 6. Przechowywać akumulatory w czystym i suchym miejscu.
  • 7. Wyjąć akumulatory z urządzenia, które nie będzie używane przez dłuższy czas
  • 8. Utrzymywać powierzchnie akumulatorów w czystości, delikatnie przecierając je czystą gumką do ołówka lub suchą szmatką po wymianie.
  • 9. Wymienić akumulatory, gdy wyraźnie pogorszy się ich wydajność.
  • 10. Przechowywać akumulatory z dala od małych dzieci. W razie połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Nie należy
  • 1. Ładować akumulatorów o różnych pojemnościach, z wyjątkiem sytuacji, gdy ładowarka jest wyposażona w indywidualne kanały ładowania.
  • 2. Ładować akumulatorów o różnym poziomie rozładowania, z wyjątkiem sytuacji, gdy ładowarka jest wyposażona w indywidualne kanały ładowania.
  • 3. Przeładowywać ani nadmierne rozładowywać akumulatorów, aby uniknąć ich uszkodzenia.
  • 4. Używać jednocześnie akumulatorów lub baterii różnych typów (np. NiMH, NiCd, baterii alkalicznych) lub pojemności (np. 1300 mAh i 1600 mAh).
  • 5. Celowo palić, deformować ani zwierać akumulatorów
  • 6. Wrzucać akumulatorów do ognia aby uniknąć rozerwania lub wycieku
  • 7. Upuszczać ani powodować niepotrzebnych wstrząsów akumulatorów
  • 8. Umieszczać akumulatorów bez opakowania z przedmiotami metalowymi, takimi jak monety lub spinacze, w celu uniknięcia zwarcia