Bezpieczeństwo

W firmie GP uważamy, że tylko dzięki konsekwentnej produkcji wysokiej jakości produktów, które zaspakajają Państwa potrzeby, możemy zbudować wiarygodną i długotrwałą relację z klientem. Bezustannie wprowadzamy innowacje i wymyślamy atrakcyjne rozwiązania energetyczne, które są zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne, co pozwala wzbogacić nasze codzienne doświadczenia i poprawić ogólny standard życia.

Dbamy nie tylko o naszą działalność, lecz z równą, jeśli nie większą troską, dbamy również o nasze środowisko. Bez zdrowego i zrównoważonego środowiska trudno byłoby przetrwać każdej firmie, nie mówiąc już o prosperowaniu. Dlatego też, problem zanieczyszczenia środowiska jest i zawsze będzie jednym z naszych najważniejszych priorytetów. Kierując się tą fundamentalną wartością, odgrywamy aktywną rolę, przyjmując społeczną odpowiedzialność biznesu i stawiamy sobie za cel dostarczanie naszym klientom i społeczności tego, co najlepsze.

Aby zapewnić wysoką jakość naszych produktów oraz spełniać wymogi zgodności z normami społecznymi, uzyskaliśmy następujące certyfikaty norm międzynarodowych*:


Odpowiedzialność Społeczna
  - SA800
  - ISO26000


System Zarządzania Środowiskowego
  - ISO14001


C-TPAT Globalna Weryfikacja Zabezpieczeń (GSV)


System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  - OHSAS18001


Systemy Zarządzania Jakością
- ISO9001
- ISO/TS 16949: Szczegółowe wymagania dotyczące stosowania ISO 9001:2008 w branży motoryzacyjnej w produkcji i organizacji serwisowania odpowiednich części
- TL 9000. Sektor telekomunikacyjny


IEC System oceny jakości zarządzania procesami dotyczącymi komponentów elektronicznych i substancji niebezpiecznych
  - IECQ-QC08000


Transport
  - Zalecenia dotyczące transportu towarów niebezpiecznych Rozdział 38.3


Zasady bezpieczeństwa i wydajności baterii
1. Stany Zjednoczone
  - UL 1642: Baterie litowe
  - UL 2054. Baterie do sprzętu domowego i przemysłowego
  - UL 217: Detektory dymu jedno- i wieloczujnikowe
2. Europa
  - Odpowiednie normy opublikowane przez organizację CENELEC
3. Chiny
  - Odpowiednie normy GB
4. Międzynarodowe
  - IEC


*W związku z szerokim zakresem produktów wytwarzanych przez firmę GP niektóre z powyższych certyfikatów mają zastosowanie tylko do konkretnych fabryk lub produktów