FAQ

Często zadawane pytania na temat baterii.

Baterie dostępne w publicznej sprzedaży zazwyczaj dzielą się na dwie kategorie: baterie pierwotne i akumulatory.
Baterie pierwotne to zwykłe baterie jednorazowe, które nie są przeznaczone do ponownego ładowania i po pełnym rozładowaniu należy je wyrzucić. Podstawowe rodzaje baterii pierwotnych: baterie alkaliczne, cynkowo-węglowe, litowe, tlenkowo srebrowe i cynkowo-powietrzne.
Akumulatory można ładować i ponownie używać od 500 do 1000 razy, w zależności od sposobu użytkowania. Powszechnie dostępne rodzaje akumulatorów obejmują baterie niklowo-wodorkowe (NiMH), niklowo-kadmowe (NiCd) oraz litowo-jonowe (Li-ion).

Rodzaje baterii

Napięcie (V)

Codzienne zastosowania

Baterie pierwotne

 

 

Alkaliczne

1.5

Odtwarzacze MP3, zabawki, aparaty fotograficzne, piloty zdalnego sterowania

Cynkowo-węglowe

1.5

Zegary, radia, detektory dymu

Litowo-jonowe

3.0

Komputery osobiste, palmtopy

Fotograficzne litowe

3.0 / 6.0

Aparaty fotograficzne

Tlenkowo-srebrowe

1.55

Zegarki

Cynkowo-powietrzne

1.4

Aparaty słuchowe

Akumulatory

 

 

NiMH

1.2

Cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP3, samochody sterowane radiowo

NiCd

1.2

Odtwarzacze MP3, samochody sterowane radiowo

Li-ion

3.6-3.7

Laptopy, palmtopy, telefony komórkowe, kamery wideo, cyfrowe aparaty fotograficzne

Baterie zwykle wprowadza się do obrotu pod takimi hasłami jak "wysoka wydajność", "najwyższa moc" czy "długotrwałe", ale określenia te nie mogą dokładnie odzwierciedlić ich czasu użyteczności, ponieważ baterie różnego rodzaju mają odmienne cechy.
Baterie alkaliczne są droższe w porównaniu do baterii cynkowo-węglowych. Ale przy dużej ilości zastosowań baterie alkaliczne można używać 5 do 10 razy dłużej niż baterie węglowo-cynkowe, zatem ich wybór jest bardziej opłacalny.
Akumulatory są droższe od baterii alkalicznych i dochodzi do nich jeszcze dodatkowo koszt ładowarki. Niemniej jednak, akumulatory można ładować i ponownie używać do 1000 razy, co w dłuższej perspektywie czyni je bardziej ekonomicznymi i bardziej przyjaznymi dla środowiska.
Akumulatory niklowo-wodorkowe i niklowo-kadmowe mają podobne cechy, ale przy tej samej wielkości w pełni naładowane akumulatory NiMH dostarczają dwukrotnie więcej energii niż akumulatory NiCd.
Wybór odpowiedniego rodzaju baterii wymaga znajomości zapotrzebowania na energię urządzenia, które będziemy nimi zasilać. Ogólnie rzecz biorąc, urządzenia o wyższym poborze energii wymagają do działania baterii o wyższym napięciu.
Akumulatory NiMH
Mogą zapewnić najdłuższy czas pracy urządzeń elektronicznych i można je ładować nawet do 1000 cykli, co oferuje najniższy średni koszt energii w porównaniu z bateriami alkalicznymi i cynkowo-węglowymi.
Baterie alkaliczne
Są najbardziej odpowiednie dla urządzeń elektronicznych o średnim zapotrzebowaniu na energię.
Baterie cynkowo-węglowe
Są odpowiednie dla urządzeń wymagających bardzo niskiego zużycia energii.

Zapotrzebowanie na energię

Urządzenia elektroniczne

Odpowiednie baterie

Wysokie

Cyfrowy aparat fotograficzny

Akumulatory NiMH, NiZn

Wysokie

Przenośne telewizory, odtwarzacze MP3, palmtopy, przenośne konsole do gier

Akumulatory NiMH

Średnie do wysokiego

Przenośne rejestratory dźwięku, odtwarzacze MP3, latarki

Baterie alkaliczne

Niskie

Radiobudziki, piloty zdalnego sterowania, detektory dymu

Baterie cynkowo-węglowe

Napięcie znamionowe każdego akumulatora NiMH i NiCd wynosi 1,2 V, natomiast napięcia pozostałych rodzajów akumulatorów są różne z powodu różnych struktur chemicznych. Na przykład baterie Li-ion mają napięcie 3,6 do 3,7 V.
Tak. W większości przypadków akumulatory NiMH mogą całkowicie zastąpić baterie pierwotne, zwłaszcza w urządzeniach elektronicznych o wysokim poborze mocy.
Napięcie nominalne baterii alkalicznych wynosi wprawdzie 1,5 V, ale po rozpoczęciu rozładowywania zaczyna maleć. W trakcie całego procesu rozładowywania, średnie napięcie baterii alkalicznej wynosi 1,2 V, podobnie jak napięcie akumulatorów NiMH. Główna różnica polega na tym, że napięcie wyjściowe baterie alkalicznych wynosi 1,5 V na początku i poniżej 1,0 V na końcu, podczas gdy baterie NiMH przez większość czasu utrzymują średnie napięcie 1,2 V.
Akumulatory tradycyjne zaczynają tracić ładunek po upływie jednego tygodnia przechowywania, dlatego też przed kolejnym użyciem wymagają ponownego naładowania. Akumulatory nowej generacji posiadają znacznie lepszą zdolność utrzymywania i niższy poziom samorozładowania. Akumulatory dostarczone z fabryki są naładowane i gotowe do użycia.
Wysoka wydajność - akumulatory NiMH stosowane w urządzeniach elektronicznych o dużej mocy zachowują żywotność ponad 3 razy dłużej niż baterie alkaliczne.
Oszczędność pieniędzy - akumulatory NiMH można ładować nawet do 1000 razy, zatem w dłuższej perspektywie ich koszt jest znacznie niższy.
Przyjazne dla środowiska - akumulatory NiMH nie zawierają toksycznych substancji chemicznych, takich jak kadm i rtęć, posiadając korzystniejsze parametry z punktu widzenia środowiska naturalnego.
Niewłaściwy sposób ładowania to najczęstsza przyczyna skrócenia żywotności akumulatorów NiMH. Zarówno przeładowanie, jak i nadmierne rozładowanie akumulatorów NiMH doprowadzi do spadku ich wydajności, natomiast niewłaściwy sposób ładowania skraca ich żywotność (liczbę ładowań). Ponadto, akumulatory NiMH nie nadają się do pracy w warunkach wysokiej temperatury.
Zwarcie występuje wtedy, gdy bieguny akumulatora są w kontakcie z materiałami przewodzącymi elektryczność, np. kluczami i spinaczami, co może prowadzić do poważnych konsekwencji. Na przykład, spowoduje to wzrost ich temperatury i ciśnienia wewnętrznego, prowadząc do wycieków. W celu uniknięcia zwarcia, nie należy umieszczać naładowanych i nieopakowanych baterii razem z materiałami przewodzącymi, takimi jak monety i klucze.
Akumulatory litowo-jonowe (Li-ion) mają dużą pojemność o napięciu nominalnym 3,7 V i są lekkie. Akumulatory niklowo-wodorkowe (NiMH) zapewniają jeszcze większą gęstość energii (ponad 2 razy wyższą niż akumulatory NiCd) i mogą być ładowane szybko, zapewniając stabilną pracę. Akumulatory NiMH o napięciu nominalnym 1,2 V są szczególnie odpowiednie do urządzeń o dużej mocy, takich jak cyfrowe aparaty fotograficzne i zabawki elektroniczne.
Szybkie ładowarki mogą w pełni naładować akumulator NiMH, w krótkim czasie od 2 do 0,5 godziny, podczas gdy wolne ładowarki wymagają ponad 12 godzin do pełnego naładowania, choć efekty zależą od ich szybkości ładowania i pojemności. Wyobraźmy sobie, że większe wiadro wymaga dłuższego czasu do napełnienia, ale można też po prostu zwiększyć przepływ wody, aby przyspieszyć ten proces.
Ładowanie podtrzymujące oznacza ładowanie bardzo niskim prądem pozwalającym na utrzymanie akumulatora w stanie pełnego naładowania.
Zarówno szybka, jak i wolna ładowarka mają swoje zalety, w zależności od potrzeb i budżetu. Szybkie ładowarki wymagają krótszego czasu do osiągnięcia pełnego naładowania i posiadają bardziej wyrafinowany design, są zatem droższe od ładowarek wolnych. Ponieważ przeładowanie może doprowadzić do uszkodzenia akumulatorów NiMH, szybkie ładowarki zazwyczaj są wyposażone w wiele systemów zabezpieczających przed przeładowaniem, takich jak monitory stanu napięcia i temperatury, co też podnosi ich cenę. Dlatego też, jeśli czas ładowania nie jest sprawą najważniejszą, wolne ładowarki to bardziej ekonomiczny wybór - zarówno pod względem budżetu, jak i żywotności. Jeśli jednak istotna jest prędkość ładowania akumulatorów, jak w przypadku samochodów sterowanych radiem lub aparatów cyfrowych, warto zainwestować w szybkie ładowarki, aby zapewnić stabilną dostawę energii.
To zależy od dwóch czynników: od natężenia prądu ładowania wyrażonego w miliamperach (mA) oraz od poziomu pojemności akumulatora wyrażonej w milliamperogodzinach (mAh).
Jeśli za prąd ładowania przyjmiemy prędkość pojazdu, a za poziom pojemności całkowitą odległość do pokonania, to wówczas czas cyklu ładowania można obliczyć według wzoru:
Poziom pojemności / prąd ładowania x 120%
Czas ładowania akumulatorów zazwyczaj zwiększa się o 20 do 40% na pokrycie ewentualnych strat mocy podczas ładowania
Tak. Ale to zależy od konstrukcji różnych ładowarek. Teoretycznie, jeśli prędkość ładowania ładowarki jest niska, na poziomie wartości 0,1 C, to akumulatory NiMH można ładować bez przerwy.
Nie. Jest rzeczą normalną, że podczas ładowania akumulatory lekko się nagrzewają.
Efekt pamięciowy występuje wtedy, gdy akumulator zostaje naładowany przed wyczerpaniem jego pojemności. Ma to miejsce w przypadku, gdy akumulator pamięta ostatni poziom rozładowania i podczas kolejnych ładowań może przyjąć tylko odpowiadającą mu ilość energii, w związku z czym skraca się czas jego pracy.
Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii, akumulatory NiMH nie wykazują efektu pamięciowego lub wywiera on na nie niewielki wpływ.
Samorozładowanie akumulatorów NiMH oznacza, że po wyjęciu z ładowarki samoistnie stopniowo tracą energię. Średnio, w temperaturze pokojowej akumulatory NiMH tracą 15% do 20% energii na miesiąc. Ale dzięki udoskonalonej technologii przechowywania, nowsze akumulatory NiMH po roku przechowywania mogą zachować do 85% pojemności, więc są gotowe do użycia przez dłuższy okres.
Żywotność akumulatora określa się jako liczbę pełnych cykli ładowania-rozładowania, jakiej można poddać akumulator, zanim jego pojemność spadnie poniżej pewnego poziomu jego początkowej pojemności nominalnej. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli pojemność spadnie do poziomu ok. 60% do 80% pojemności nominalnej, żywotność akumulatora się zakończyła. Jednak stan ten jest zmienny w zależności od różnych sytuacji ładowania-rozładowania.
Na akumulatory mają wpływ:
1) Ładowanie:
Wybierz inteligentną ładowarkę, która wyłącza się automatycznie w różnych warunkach (np. kiedy akumulatory są w pełni naładowane lub przeładowane, przy napięciu ujemnym i w razie przegrzania). Ogólnie rzecz biorąc, ładowanie przy niskiej prędkości pozwala przedłużyć żywotność akumulatorów w stosunku do używania szybkiej ładowarki.
2) Rozładowanie:
- Głębokość rozładowania (DOD), ma znaczny wpływ na żywotność akumulatorów. Im wyższa DOD, tym krótszy okres eksploatacji akumulatorów, i odwrotnie. Z tego powodu należy unikać nadmiernego rozładowania akumulatorów do skrajnie niskiego napięcia. Zależnie od napięcia rozładowania, dopuszczalne napięcie na zaciskach wynosi od 0,8 do 1,0 V.
- Rozładowanie akumulatorów w wysokiej temperaturze spowoduje skrócenie żywotności
- Jeśli urządzenie elektroniczne nie przestaje pobierać energii od pewnego momentu (np. w trybie gotowości), zbyt długie pozostawianie akumulatorów wewnątrz urządzenia może doprowadzić do ich nadmiernego rozładowania.
- Używanie jednocześnie starych i nowych akumulatorów lub akumulatorów o różnych pojemnościach, strukturach chemicznych i stanach naładowania może doprowadzić do nadmiernego rozładowania, lub nawet do odwrócenia polaryzacji.
3) Przechowywanie:
- Przechowywanie akumulatorów przez dłuższy okres w bardzo ciepłym miejscu zmniejsza ich żywotność
- Unikaj trzymania akumulatorów w ładowarce przez zbyt długi okres
Aby wydłużyć żywotność akumulatorów należy:
- Wyłączać urządzenia zasilane akumulatorami, gdy się z nich nie korzysta
- Przechowywać akumulatory w temperaturze pokojowej w suchym i dobrze wentylowanym miejscu i nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przy długotrwałym przechowywaniu temperatura pokojowa nie powinna przekraczać 30 stopni Celsjusza. Nie należy używać ani ładować akumulatorów w temperaturach ekstremalnych
- Ładować akumulatory za pomocą odpowiedniej ładowarki i unikać przeładowania. Stosować ładowarkę ze zdolnością pomiaru napięcia. Przy zakupie wybierać komplety akumulatorów wraz z ładowarką
- Co jakiś czas naładować i rozładować akumulatory , aby nie dopuścić do spadku napięcia poniżej 0,8 V
- Wyjąć akumulatory z urządzeń, które nie będą używane przez dłuższy czas
- Unikać przeładowania, przestrzegając czasu ładowania podanego przez producenta akumulatorów
- Nie używać jednoczenie akumulatorów o różnej strukturze chemicznej, pojemności i o różnym poziomie energii
Ogólnie, im wyższa temperatura, tym łatwiej akumulator NiMH traci ładunek.
Skrajne gorąco lub zimno zmniejsza wydajność akumulatorów. Nie należy umieszczać urządzeń zasilanych akumulatorami w bardzo ciepłych miejscach. Ponadto, akumulatory należy przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym środowisku. Chłodzenie i zamrażanie nie jest konieczne, ani zalecane.