Strona główna / SUBSKRYPCJA

Usługi

Poniższe warunki mają zastosowanie do korzystania z elektronicznego newslettera GP Battery (Poland) Sp. z o.o. ("GP Batteries").

Nasza usługa obejmuje biuletyny wysyłane na Państwa adres e-mail. Usługa jest bezpłatna.

Subskrybując biuletyny, wyrażają Państwo zgodę na nasze warunki określone poniżej („Warunki”). Wskazujemy jednak, iż w odniesieniu do stron internetowych podmiotów powiązanych z GP Batteries obowiązują inne warunki użytkowania określone na każdej takiej stronie. GP Batteries zastrzega prawo do zamiany Warunków w każdym czasie.

Prosimy pamiętać o regularnym sprawdzaniu Warunków w zakresie wszelkich aktualizacji/zmian.

Subskrypcja

Aby subskrybować i otrzymywać nasze e-maile, prosimy wypełnić formularz subskrypcji dostępny na naszej stronie internetowej, podając Państwa adres e-mail. Subskrypcja naszej usługi newslettera nie jest obowiązkowa.

Subskrybując nasz newsletter, komunikują się  Państwo z nami drogą elektroniczną i wyrażają zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną. Będziemy się z Państwem kontaktować przy użyciu e-maila.

GP Batteries zastrzega sobie prawo (ale nie obowiązek) usunięcia ze swojej bazy danych adresu e-mail subskrybentów za uprzednim powiadomieniem lub bez takiego powiadomienia, który uważamy za:

 1. Rasistowski, obraźliwy, zniesławiający lub niezgodny z prawem,
 2. Niedopuszczalny, szkodliwy dla naszej marki i reputacji,
 3. Nie używany/niedziałający,
 4. zarejestrowany przez subskrybenta przy użyciu fałszywych danych (np. fałszywy adres e-mail, podszywający się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub w inny sposób wprowadzający w błąd co do pochodzenia lub treści itp.).

Własność intelektualna

W odniesieniu do wszelkich materiałów zawartych i dostępnych w naszych newsletterach wszelkie prawa autorskie, znaki handlowe i dalsza własność intelektualna są własnością GP Batteries lub podmiotów z grupy spółek GP Batteries.

W związku z tym, zgodnie z obowiązującym prawem i pod warunkiem przestrzegania Warunków, treść/materiał może zostać zapisany jedynie w celu:

 1. Tymczasowego kopiowania/przechowywania,
 2. Użytku osobistego/prywatnego,
 3. Żadna część naszych materiałów/treści nie może być kopiowana, przechowywana, używana, przesyłana ani rozpowszechniana w jakikolwiek sposób bez naszej dodatkowej pisemnej zgody, chyba że zezwalana to wprost przepis prawa.

Korzystanie z usług

Niniejsze Warunki oznaczają Państwa zgodę na :

 1. Korzystanie z naszych materiałów/treści na własny użytek i nie wykorzystywanie ich do celów komercyjnych,
 2. Niewykorzystywanie naszych materiałów/treści do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem,
 3. Niekopiowanie/zmienianie/modyfikowanie/ dystrybuowanie/sprzedawanie/licencjonowanie naszych treści w żaden inny sposób niż określony w Warunkach,
 4. Niewykorzystywanie naszych treści w żaden sposób, który GP Batteries uważa za szkodliwy dla jego marki i reputacji,
 5. Niekorzystanie z naszych materiałów/treści w jakikolwiek inny sposób niż zgodny z niniejszymi Warunkami.

Odpowiedzialność

GP Batteries nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Wszelkie problemy techniczne, problemy z dostępem, awarie lub trudności, które mogą uniemożliwić transfer naszych materiałów/treści,
 2. Wszelkie inne okoliczności, które mogą powodować zakłócenia/opóźnienia,
 3. Wszelkie niedokładności, błędy, wirusy lub inne uszkodzone pliki komputerowe/dane przesyłane za pośrednictwem naszego serwisu,
 4. Wszelkie straty lub szkody wynikające z i/lub związane z wykorzystaniem naszych materiałów/treści,

Przy czym powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód rzeczywistych  wyrządzonych konsumentom (a od 1 czerwca 2020 roku także osobom o których mowa w art. 385 (5) kodeksu cywilnego) z winy GP Batteries.

Wykorzystanie danych

Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajdą Państwo w Polityce prywatności. Zasady korzystania z naszych materiałów/treści określone są w niniejszych Warunkach.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek uwagi, sugestie lub skargi dotyczące naszych usług prosimy kontakt pod adresem [dataoffice@goldpeak.com].

Zapoznaj się z naszą  , aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez GP Batteries

Ostatnia aktualizacja: listopad 2019 r