Tak, proszę.
Nie, dziękuję!

Polityka prywatności

Oświadczenie o polityce ochrony prywatności

Firma GP Batteries International Limited (“GP Batteries”) zmierza do zapewnienia zgodności z najsurowszymi normami bezpieczeństwa i poufności w zakresie ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników witryny internetowej.

Dane osobowe są bezpiecznie przechowywane w systemie firmy GP Batteries tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany na którejkolwiek ze stron internetowych GP Batteries. Do danych tych ma dostęp tylko odpowiednio przeszkolony i uprawniony personel. Firma GP Batteries nie wydaje danych osobowych stronom zewnętrznym bez zgody użytkownika z wyjątkiem przypadków określonych w "Oświadczeniu o gromadzeniu danych osobowych".

GP Batteries może od czasu do czasu wysyłać użytkownikom bezpośrednie materiały marketingowe, promujące produkty i usługi na podstawie ich danych osobowych, jednak po otrzymaniu pisemnego wniosku zostanie zastosowany mechanizm typu "opt-out".

Strona internetowa firmy GP Batteries zawiera treści innych producentów i usługodawców, oraz oferuje łącza do innych stron internetowych w celu dostarczenia użytkownikom szerszego wachlarza informacji i usług. Strony trzecie mogą gromadzić dane osobowe użytkowników, stosując własną politykę ochrony prywatności. Oświadczenie o polityce ochrony prywatności firmy GP Batteries nie obejmuje stron trzecich.

Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania, dotyczące polityki ochrony prywatności i praktyki firmy GP Batteries powinni skontaktować się bezpośrednio z GP Batteries.

 


 

Oświadczenie o gromadzeniu danych osobowych

Polityka prowadzona przez firmę GP Batteries International Limited („GP Batteries”) oraz jej spółki zależne i stowarzyszone przestrzega Zarządzenia o (prywatności) danych osobowych, rozdział 486, przepisów ustawowych Hongkongu. Firma GP Batteries zmierza również do zapewnienia zgodności z najsurowszymi normami bezpieczeństwa i poufności.

 

GROMADZENIE DANYCH
Użytkownik może zostać poproszony o dostarczenie identyfikowalnych danych osobowych, takich jak nazwisko i adres e-mail, w celu świadczenia różnych usług oferowanych przez tę witrynę sieci web. Użytkownicy nie mają obowiązku dostarczania danych, lecz jeśli ich nie dostarczą, usługi będą niedostępne.

 

CEL I SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH
Dane są gromadzone w następujących celach:
  • * sporządzanie statystyk zwyczajów i preferencji użytkowników do analizy sposobu użytkowania i dalszego rozwoju strony internetowej
  • * gromadzenie danych w celu weryfikacji tożsamości i aktualizacji listy kontaktów do korespondencji
  • * kontakt z użytkownikami, dotyczący ogłoszeń i komunikatów administracyjnych

 

Firma GP Batteries może również wykorzystywać informacje w sposób następujący:
  • * udostępnianie informacji spółkom zależnymi i stowarzyszonym
  • * udostępnianie informacji dostawcom treści i usług w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony internetowej GP Batteries

 

PRZESYŁANIE DANYCH
Informacje o użytkowniku z reguły nie będą ujawniane, ani przekazywane innym stronom w postaci pozwalającej na ich identyfikację, z wyjątkiem następujących przypadków:
  • * zgodnie z wymogami prawa
  • * dla celów administracyjnych i innych uznanych za niezbędne do utrzymania i usprawnienia usług
  • *dostęp do danych użytkownika, ujawnianie ich lub przesyłanie firmy GP Batteries, jej spółkom zależnym, stowarzyszonym i powiązanym. Strony te mogą prowadzić działalność poza terenem Hongkongu, więc dane mogą być przesyłane poza teren Hongkongu. Zakładając konto lub logując się na stronę internetową GP Batteries, użytkownicy wyrażają zgodę na przesyłanie danych stronom, znajdującym się poza terenem Hongkongu. Strony te prowadzą swoją własną politykę ochrony prywatności, nad której sposobem wykorzystywania danych firma GP Batteries nie posiada żadnej kontroli. W związku z tym GP Batteries nie jest odpowiedzialna za sposób wykorzystywania danych przez te strony.

 

ZMIANA DANYCH
  • Użytkownicy mają prawo do zmiany swoich danych osobowych w drodze kontaktu z GP Batteries za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • Jeśli chcą państwo zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe, prosimy wysłać zgłoszenie na adres gpii@goldpeak.com.