Tak, proszę.
Nie, dziękuję!

Warunki użytkowania

Firma GP Batteries International Ltd (GP Batteries) i podmioty powiązane są właścicielami znaków towarowych, nazw handlowych, logo, obrazów, zdjęć i kopii wyświetlanych na tej stronie internetowej. Materiały te nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody firmy GP Batteries.

 

Wszystkie informacje i materiały zawarte na tej stronie są chronione prawem autorskim. Żadnej części tych informacji lub materiałów nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować, przechowywać, przekazywać, kopiować, rozprowadzać ani wykorzystywać do celów handlowych lub publicznych bez uprzedniej pisemnej zgody GP Batteries.

 

Informacje znajdujące się na tej stronie przeznaczone są jedynie do celów poglądowych oraz ogólnych celów informacyjnych. Nie stanowią wyczerpującej dokumentacji, porad w zakresie inwestycji ani innego specjalistycznego poradnictwa. Firma GP Batteries nie gwarantuje, ani nie oświadcza, że takie informacje są kompletne, dokładne i aktualne. Ponadto, nie udziela gwarancji nienaruszenia praw stron trzecich, gwarancji zabezpieczenia, gwarancji przydatności do określonego celu ani gwarancji wolności od wirusów w związku z tymi informacjami i z wszelkimi innymi witrynami, zawierającymi łącze do niniejszej strony internetowej lub do których łącze znajduje się na niniejszej stronie. internetowej. GP Batteries nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w jakikolwiek sposób wynikające z korzystania lub z dostępu do niniejszej strony internetowej lub jakichkolwiek innych zalinkowanych witryn albo z opierania się na jakiekolwiek treści niniejszej strony internetowej lub jakichkolwiek innych zalinkowanych witryn.