Strona główna / BEZPIECZEŃSTWO

W firmie GP uważamy, że tylko dzięki konsekwentnej produkcji wysokiej jakości produktów, które zaspakajają Państwa potrzeby, możemy zbudować wiarygodną i długotrwałą relację z klientem. Bezustannie wprowadzamy innowacje i wymyślamy atrakcyjne rozwiązania energetyczne, które są zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne, co pozwala wzbogacić nasze codzienne doświadczenia i poprawić ogólny standard życia.

Dbamy nie tylko o naszą działalność, lecz z równą, jeśli nie większą troską, dbamy również o nasze środowisko. Bez zdrowego i zrównoważonego środowiska trudno byłoby przetrwać każdej firmie, nie mówiąc już o prosperowaniu. Dlatego też, problem zanieczyszczenia środowiska jest i zawsze będzie jednym z naszych najważniejszych priorytetów. Kierując się tą fundamentalną wartością, odgrywamy aktywną rolę, przyjmując społeczną odpowiedzialność biznesu i stawiamy sobie za cel dostarczanie naszym klientom i społeczności tego, co najlepsze.

Aby zapewnić wysoką jakość naszych produktów oraz spełniać wymogi zgodności z normami społecznymi, uzyskaliśmy następujące certyfikaty norm międzynarodowych*:

 

Odpowiedzialność społeczna
  - SA800
  - ISO26000

 

System Zarządzania Środowiskowego>
  
- ISO14001

 

C-TPAT Globalna Weryfikacja Zabezpieczeń (GSV)

 

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  
-  OHSAS18001

 

Systemy Zarządzania Jakością
  
- ISO9001
  - ISO/TS16949: Szczegółowe wymagania dotyczące stosowania ISO 9001:2008 w branży motoryzacyjnej w produkcji i organizacji serwisowania odpowiednich części
  - TL9000: Sektor telekomunikacyjny

 

IEC System oceny jakości zarządzania procesami dotyczącymi komponentów elektronicznych i substancji niebezpiecznych
  - IECQ-QC08000

 

Transport
  - Zalecenia dotyczące transportu towarów niebezpiecznych Rozdział 38.3

 

Standardy bezpieczeństwa i wydajności baterii
1. Stany Zjednoczone

  - UL1642: Baterie litowe
  - UL2054: Baterie do sprzętu domowego i przemysłowego
  - UL217: Detektory dymu jedno- i wieloczujnikowe
2. Europa
  - Odpowiednie normy opublikowane przez organizację CENELEC
3. Chiny
  - Odpowiednie normy GB
4. Międzynarodowe
  - IEC

 

Licencja ekologiczna Nordic Ecolabelling
License no. 3001 0007
1. Norwegia

  - GP Ultra Plus, 6LR61/6LP3146 (9V)
  - GP Ultra Plus, LR03(AAA)
  - GP Ultra Plus, LR14(C)
  - GP Ultra Plus, LR20(D)
  - GP Ultra Plus, LR6(AA)
2. Finlandia
  - GP Ultra Plus, 6LR61/6LP3146 (9V)
  - GP Ultra Plus, LR03(AAA)
  - GP Ultra Plus, LR14(C)
  - GP Ultra Plus, LR20(D)
  - GP Ultra Plus, LR6(AA)
3. Dania
  - GP Ultra Plus, 6LR61/6LP3146 (9V)
  - GP Ultra Plus, LR03(AAA)
  - GP Ultra Plus, LR14(C)
  - GP Ultra Plus, LR20(D)
  - GP Ultra Plus, LR6(AA)
4. Islandia
  - GP Ultra Plus, 6LR61/6LP3146 (9V)
  - GP Ultra Plus, LR03(AAA)
  - GP Ultra Plus, LR14(C)
  - GP Ultra Plus, LR20(D)
  - GP Ultra Plus, LR6(AA)
5. Szwecja
  - GP Ultra Plus, 6LR61/6LP3146 (9V)
  - GP Ultra Plus, LR03(AAA)
  - GP Ultra Plus, LR14(C)
  - GP Ultra Plus, LR20(D)
  - GP Ultra Plus, LR6(AA)


* W związku z szerokim zakresem produktów wytwarzanych przez firmę GP niektóre z powyższych certyfikatów mają zastosowanie tylko do konkretnych fabryk lub produktów