Chiny i Singapur

Dumą GP Batteries są ośrodki zlokalizowane w Chinach, Singapurze i Hongkongu, zapewniające najwyższą gwarancję jakości.

Zarówno laboratoria w Chinach, jak i w Singapurze na mocy porozumienia o wzajemnym uznawaniu "International Laboratory Accreditation Cooperation-Mutual Recognition Agreement (ILAC-MRA)" są uznawane w ponad 90 regionach międzynarodowych.

Chiny (Dongguan) - Laboratorium Chemiczne i Kalibracyjne
 • Akredytacja CNAS (Chińska Krajowa Służba Akredytacyjna ds. Oceny Zgodności) Akredytacja
 • Zakres testów
  – 2011/65 / WE (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)
  - 2006/66 / WE (dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG)
Test wydajności baterii w Singapurze
 • Akredytacja SAC-SINGLAS (Singapore Laboratory Accreditation Scheme)
   
 • Zakres testów:
  - IEC 60086-1
  - IEC 60086-2
  - IEC 60086-5

Laboratorium w Hongkongu

Pierwsze laboratorium w Hongkongu, jest jednym spośród zaledwie 6 posiadających certyfikat UL WTDP (Witnessed Test Data Program). Jest również jednym z 5 zatwierdzonych przez CTF (Customers' Testing Facilities - Stage 1) zakładów w regionie Chin i Hongkongu *.

Program UL Data Acceptance
 • WTDP (Witnessed Testing Data Program)
  UL1642
  UL2054
  UL62133
  UN38.3
Laboratorium potwierdzające zgodność z IEC
 • CTF (Customer Testing Facilities (CTF) - Stage 1)
  IEC62133
Porównawcze testy niezawodności
 • Warunki testów do uzgodnienia z klientami

*Stan na koniec roku 2016.