Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu rynku, stale ulepszamy się aby zapewnić doskonałość naszego Systemu Zarządzania zarówno naszym udziałowcom jak i klientom. GP Batteries posiada certyfikaty ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, SA8000, oraz:

Global Security Verification (GSV)

Nasz posiadający certyfikat GSV łańcuch dostaw dla klientów zapewnia bezpieczeństwo oraz ochronę przed aktami terrorystycznymi oraz nielegalnym handlem.

ISO26000 - Odpowiedzialność Społeczna

Certyfikat potwierdza istotną rolę odpowiedzialności społecznej oraz uwiarygadnia dążenie do dobrostanu społeczeństwa i środowiska. Jako globalny producent, dbamy o pozytywne relacje ze społeczeństwem i środowiskiem.

ISO17025

Nasze laboratoria w Chinach i Singapurze posiadają certyfikat ISO17025 potwierdzający kompetencję, wiarygodność testów i pomiarów oferowanych naszym klientom.


Więcej informacji - Nagrody i Certyfikaty ...